Problem jest znany od lat i wynika z różnic w sposobie waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego, które stanowią podstawę obliczenia emerytury przez ZUS. W przypadku ustalania wysokości świadczenia w czerwcu kwota składek poddana ostatniej waloryzacji rocznej nie podlega dodatkowym waloryzacjom kwartalnym. W konsekwencji przejście na emeryturę w tym miesiącu może być mniej korzystne.
Projekt przewiduje, że zawarte w nim korzystne zmiany mają dotyczyć tylko emerytur przyznanych na wniosek zgłoszony po 31 maja 2021 r. lub świadczeń przyznanych osobom, które wiek emerytalny osiągnęły po 31 maja 2021 r., oraz rent rodzinnych należnych po osobach zmarłych po 31 maja 2021 r.
O wątpliwościach konstytucyjnych związanych z tym przepisem przejściowym pisaliśmy w DGP nr 130 z 8 lipca 2021 r. („Naprawa przepisów o czerwcowych emerytach wątpliwa konstytucyjnie”).
Reklama
Teraz do grona krytyków tej regulacji dołączyło Biuro Legislacyjne Senatu. W opinii do projektu czytamy, że uregulowanie kwestii emerytur czerwcowych w systemie prawnym jest niezbędne, ale zaproponowane przepisy budzą wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 konstytucji. Powód? Pominięto osoby, którym obliczono wysokość emerytury w czerwcu w latach poprzednich. Problem ten dotyczy osób, którym przyznano emeryturę w czerwcu 2009 r. oraz w tym samym miesiącu w latach kolejnych, aż 2019 r.
Etap legislacyjny
Projekt w Senacie