Takie wątpliwości były podnoszone w Sejmie podczas pierwszego czytania projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.
– Chcemy uporządkować system ubezpieczeń społecznych, ujednolicić niektóre rozwiązania w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń, a także usprawnić funkcjonowanie ZUS – mówił Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. W projekcie znalazły się m.in. przepisy dotyczące czerwcowych emerytów, ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, ubankowienia wypłat świadczeń czy egzekucji należności do ZUS.