Dodatkowa pomoc
Ostatnie przepisy nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 weszły w życie 4 maja. Nowelizacja zapewniła kontynuację pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii z niektórych branż, innym zaś przyznała pomoc po raz pierwszy, nie licząc wsparcia, jakie otrzymali na podstawie przepisów ogólnych specustawy o COVID-19. Samo rozporządzenie, dzięki upoważnieniu ustawowemu, może przewidywać pomoc przyznawaną wcześniej aktem wyższej rangi, tj. specustawą o COVID-19.