Zakłada on przebudowę obecnego modelu funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych. Przestaną one działać w dotychczasowej formule, a każdy uczestnik programu będzie miał do wyboru dwa warianty.
Opcją pierwszą – domyślną – ma być przeniesienie pieniędzy z OFE na indywidualne konto emerytalne (IKE+). Zostanie wówczas pobrana 15-proc. opłata przekształceniowa (nazywana podatkiem Morawieckiego). Środki te mają być dalej inwestowane na rynku kapitałowym i podlegać dziedziczeniu. Drugą opcją – alternatywną – będzie złożenie deklaracji o przetransferowaniu pieniędzy z OFE w całości do ZUS. Różnica jest taka, że nie zostanie pobrana wówczas opłata przekształceniowa, ale też oszczędności te nie będą dziedziczone.