Tak wynika z odpowiedzi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na pytania Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org.). Są one związane z art. 15h ustawy z 2 marca 2020 r. tzw. specustawy covidowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.). Zgodnie z nim orzeczenia, które wygasły między 19 grudnia 2019 r. a 7 marca 2020 r. zachowują ważność do upływu 60. dnia od odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego – pod warunkiem że osoba niepełnosprawna złożyła wniosek o nowy dokument. Przez 60 dni od odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ważność zachowają też orzeczenia, które wygasły po 8 marca 2020 r., bez względu na to, czy wniosek o nowe został złożony. Jednocześnie w obu przypadkach, jeśli pracownik przed tym 60. dniem uzyska nowe orzeczenie, to wcześniejszy dokument, którego ważność została przedłużona na mocy art. 15h, przestaje obowiązywać.
– W praktyce pracodawcy mają wątpliwości dotyczące np. sytuacji, gdy pracownicy deklarują, że nie będą już starać się o orzeczenie. Zdarza się też, że osoba, która była zaliczana do niepełnosprawnych pracowników na podstawie takiego orzeczenia z przedłużoną ważnością, odeszła z pracy z końcem 2020 r. i ona już nowego dokumentu nie dostarczy – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.org. Dodaje, że pracodawcy obawiają się, iż w trakcie ewentualnych kontroli może im wtedy grozić konieczność zwrotu dofinansowań do wynagrodzeń takich pracowników.