Taką zmianę przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny, którym wczoraj zajmował się rząd. Co ciekawe, projekt, w wersji, która trafiła do konsultacji wiosną 2020 r., zakładał, że taka waloryzacja będzie przeprowadzana co roku. Przyjęcie weryfikacji w cyklu trzyletnim (tak jak w świadczeniach rodzinnych) oznacza więc, że próg, który od 1 października 2020 r. wynosi 900 zł, będzie obowiązywał jeszcze przez dwa kolejne okresy świadczeniowe, które zaczną się 1 października br. i 1 października 2022 r.
Kolejne modyfikacje zawarte w projekcie dotyczą przepisów obowiązujących przy przyznawaniu świadczeń rodzinnych oraz z FA. Należy do nich m.in. rozszerzenie katalogu danych podatkowych, których rodzic nie musi dokumentować zaświadczeniami lub oświadczeniami, bo gmina uzyska je drogą elektroniczną z rejestrów Ministerstwa Finansów. Będzie to dotyczyć osób, których dochody są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem, oraz mających mniej niż 25 lat, których przychody nie są w ogóle opodatkowane.