Wbrew zapowiedziom rządu osoby 60+, które przejdą na emeryturę w wieku 67 lat, nie mają co liczyć na specjalny program aktywizacji zawodowej.
Już za sześć lat mężczyźni będą musieli pracować do 67. roku życia. Kobiety czeka to dopiero za 26 lat. Podczas gorącej dyskusji na temat podwyższenia wieku emerytalnego rząd zapowiadał, że seniorzy nie mają co się bać dłuższej pracy, gdyż zostaną objęci specjalnym wsparciem. Co więcej, zgodnie z art. 20 ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 637) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do 31 grudnia 2013 r. powinno przygotować program wspierający zatrudnienie i aktywizację zawodową osób powyżej 60 roku życia oraz wspierania równości płci na rynku pracy. Taki program nie zobaczył jednak jeszcze światła dziennego.
– Zapis ustawowy został przez nas wykonany – przekonuje Janusz Sejmej, rzecznik prasowy MPiPS. – Jest nim uchwała nr 239 Rady Ministrów z 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia „Programu Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+” (Monitor Polski z 2013 r, poz. 115 – red.) – dodaje.