Do oddziałów ZUS wpływają pierwsze wnioski mężczyzn o przyznanie emerytur kapitałowych. Świadczenia te przysługują ubezpieczonym, którzy są członkami OFE i osiągnęli podwyższony już powszechny wiek emerytalny.
– W 2014 roku prawo do emerytury obliczanej zarówno ze stanu konta, jak i z subkonta oraz środków przeniesionych z OFE ma ponad 4 tysiące mężczyzn urodzonych w 1949 roku – wyjaśnia Radosław Milczarski z biura prasowego centrali ZUS.
Zainteresowanie emeryturami kapitałowymi jest jednak niewielkie.
– Obecnie wnioski o te świadczenia składają pojedyncze osoby – informuje Barbara Piotrowska, rzecznik prasowy oddziału ZUS w Olsztynie.
Podobnie jest na Wybrzeżu. – W czerwcu do naszego oddziału wpłynął tylko jeden wniosek – wyjaśnia Ewa Pancer z oddziału ZUS w Gdańsku.
Natomiast w oddziale zakładu w Zabrzu takich wniosków odnotowano około 50. W Wałbrzychu o świadczenie ubiega się 12 mężczyzn, a w Sosnowcu tylko siedmiu. – Żadna ze spraw nie została jeszcze opracowana, gdyż prawo do tych emerytur powstanie dopiero w lipcu – wyjaśnia Kazimiera Słaboń, naczelnik wydziału ZUS w Sosnowcu.

4,2 tys. kobiet pobierało w kwietniu z ZUS okresowe emerytury kapitałowe

W pierwszej kolejności o świadczenia kapitałowe będą mogli wystąpić mężczyźni urodzeni w I kwartale 1949 r., którzy wiek emerytalny wynoszący 65 lat i 5 miesięcy ukończą w okresie czerwiec – sierpień 2014 r.
Tymczasem do tej pory o świadczenia ustalane z II filaru mogły występować wyłącznie kobiety, ponieważ wcześniej osiągały wiek emerytalny. Natomiast takie same zasady wypłacania emerytur kapitałowych dla kobiet i mężczyzn obowiązują dopiero od tego roku. Przy czym nowa emerytura dla pań będzie przyznana tym kobietom, które do dnia poprzedzającego osiągnięcie podwyższonego powszechnego wieku emerytalnego miały ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej.
Nowe emerytury będą ustalane na podstawie kapitału, jeśli ubezpieczony ukończy podwyższony wiek emerytalny i złoży po raz pierwszy wniosek o takie świadczenie. Po wpłynięciu takiego dokumentu do ZUS ten informuje otwarty fundusz emerytalny o obowiązku przekazania całości środków na fundusz emerytalny FUS. OFE przekaże te środki na rachunek bankowy, a następnie zostaną one zewidencjonowane na subkoncie ubezpieczonego. Musi to nastąpić w terminie 7 dni od daty, w której OFE otrzymał powiadomienie z ZUS.
Nowe świadczenie zostanie obliczone poprzez podzielenie sumy środków zewidencjonowanych na koncie i subkoncie, w tym kwoty środków przeniesionych z OFE przez właściwą liczbę miesięcy średniego dalszego trwania życia.