Prace kancelarii w obszarze polityki społecznej koncentrują się na polityce rodzinnej i tu przewidziana jest inicjatywa ustawodawcza prezydenta. Pytanie, czy i co można zrobić, by Polacy oszczędzali dodatkowo na emeryturę. I nie chodzi o najbogatszych, bo ci nie będą mieli kłopotu, ale o osoby mniej zamożne - mówi Irena Wóycicka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

Kiedy prezydent wyśle wniosek w sprawie OFE do Trybunału Konstytucyjnego?

Prace nad nim dobiegają końca, w najbliższym czasie powinien zostać wysłany.

Prezydent zaskarży tylko ostatnią ustawę rządową czy wniosek będzie dotyczył też ustaw wprowadzających reformę?

Będzie dotyczył zmian, które wprowadza ustawa z grudnia zeszłego roku.

Prezydent może mieć własną inicjatywę w kwestiach emerytalnych do końca kadencji?

Prace kancelarii w obszarze polityki społecznej koncentrują się na polityce rodzinnej i tu przewidziana jest inicjatywa ustawodawcza prezydenta. Jest jednak kwestia dotycząca emerytur, która wymaga rzetelnego podejścia eksperckiego. To pytanie, czy i co można zrobić, by Polacy oszczędzali dodatkowo na emeryturę. I nie chodzi o najbogatszych, bo ci nie będą mieli kłopotu, ale o osoby mniej zamożne. W związku ze zmianami demograficznymi w wielu krajach UE następuje spadek wysokości emerytur publicznych w relacji do wynagrodzeń. Dlatego Komisja Europejska wskazuje na konieczność wzmocnienia programów dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Te rekomendacje odnoszą się też do Polski. Problem dotyczący sposobów zapewnienia w przyszłości godziwych dochodów na starość został wywołany przez prezydenta prawie trzy lata temu. W wyniku debat eksperckich powstały w Kancelarii Prezydenta rekomendacje, z których część została przez rząd wdrożona. Takie jak opłacanie z budżetu państwa składek za okresy opieki nad małym dzieckiem czy stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego. Obserwujemy systematyczny wzrost zatrudnienia osób starszych, co przeniesie się też na wysokość ich emerytur. Czas na przyjrzenie się temu, czy i jak można upowszechniać dobrowolne oszczędzanie na starość.

A jeśli chodzi o politykę prorodzinną, rząd zamierza wprowadzić ogólnopolską kartę dużych rodzin?

To dobry przykład współpracy prezydenta z rządem i samorządami. Ogólnopolska Karta Dużych Rodzin to jedna z rekomendacji programu prezydenta „Dobry klimat dla rodziny”. Dzięki zaangażowaniu prezydenta Komorowskiego oraz ministra Kosiniaka-Kamysza upowszechnianie kart samorządowych nabrało dużego tempa. W maju, gdy prezydent ogłaszał program polityki rodzinnej, było ich ok. 70, teraz jest ich sto kilkadziesiąt. Karta ogólnopolska ma te inicjatywy spinać, będzie ona prawdziwym wsparciem dla rodzin wielodzietnych, gdy upowszechnią się karty samorządowe. Pan prezydent jest bardzo aktywny w namawianiu do tego samorządów i efekty widać.

Będą zmiany systemu ulg prorodzinnych do końca kadencji?

Zmiana modelu ulg, tak by mogły z nich korzystać również rodziny większe i o niskich dochodach, jest ważnym elementem programu. Prezydent chciałby doprowadzić do wprowadzenia rodzinnego rozliczania podatków jeszcze w tej kadencji Sejmu. Kontaktujemy się w tej sprawie z rządem, prowadzone są rozmowy eksperckie i polityczne. Kolejne zadanie to upowszechnianie elastycznej organizacji pracy dla rodziców. Rozmawiamy z pracodawcami, jak to zrobić. Sprawy te znajdą się m.in. w inicjatywie ustawodawczej prezydenta. Opracowujemy też konkurs dla pracodawców upowszechniający dobre rozwiązania.

A prezydencka ustawa prorodzinna?

Chcemy ją pokazać w połowie roku. Szykujemy się też do monitorowania polityki rodzinnej. Monitorowanie obszarów istotnych dla rodzin i ujętych w programie prezydenta ma pokazywać efekty działań rządu, samorządów, organizacji pozarządowych i rodzin. Ma obrazować postęp i wskazywać na problemy, mobilizować do działań w dziedzinie polityki prorodzinnej. Kancelaria prowadzi ciągłą współpracę z rządem, samorządami, pracodawcami i organizacjami pozarządowymi.