Osoby zainteresowane oszczędzaniem na emeryturę wyłącznie w ZUS nie muszą składać żadnych dokumentów w tej sprawie. Ich składki z automatu trafią na subkonto.
Zmieniają się zasady gromadzenie środków na starość. Dzisiaj wchodzi w życie część przepisów ustawy z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasady wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717). Zgodnie z nią w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca członek OFE będzie miał możliwość złożenia do ZUS oświadczenia, że wybiera dalsze oszczędzanie w otwartym funduszu emerytalnym. Z kolei osoby wybierające ZUS nie muszą nic robić.
– To złe rozwiązanie, preferuje bowiem osoby rezygnujące z drugiego filaru. W mojej ocenie wszyscy powinni być tak samo traktowani – uważa Bartosz Nowak, radca prawny.
Zgodnie z art. 11 ustawy reformującej system emerytalny oświadczenie o wyborze może być złożone w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego kwalifikowanym certyfikatem. Zainteresowani mogą także skorzystać z profilu zaufanego ePUAP lub innych technologii teleinformatycznych udostępnionych bezpłatnie przez instytucje publiczne, np. ZUS.

Będzie wzór

Wzór oświadczenia o wyborze OFE będzie dostępny we wszystkich oddziałach ZUS oraz na stronie internetowej. Będzie go można pobrać także ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Formularz wzoru zostanie określony w rozporządzeniu przygotowanym przez Radę Ministrów. Dlatego przepisy nakazujące jego przygotowanie wchodzą w życie już teraz, chociaż oświadczenie będzie można złożyć, dopiero poczynając od 1 kwietnia.
– Ubezpieczony musi w nim w sposób czytelny wskazać, że chce, aby jego składka była przekazywana do OFE, którego jest członkiem. Możliwe jest także wskazanie innego funduszu – wyjaśnia Karolina Miara, adwokat z Warszawy.
W takiej sytuacji ZUS będzie mieć obowiązek powiadomić o tym instytucję finansową. Wybranie jednak innego niż obecny OFE będzie się wiązało z obowiązkiem podpisania umowy z nową instytucją. Jeśli zainteresowany tego nie zrobi, to składka nadal będzie trafiać do wcześniej wybranego funduszu.
Najważniejszą zmianą dla instytucji zarządzających pieniędzmi przyszłych emerytów, która dzisiaj wchodzi w życie, jest zakaz reklamy.

Wysoka kara

Zgodnie z art. 36 ustawy wprowadzającej dobrowolność oszczędzania zakaz reklamy zawierającej informacje o OFE obowiązuje do 31 lipca tego roku. Nie będzie można nawet publikować informacji sugerujących, że reklama odnosi się do funduszy. Kara na naruszenie tego zakazu wynosi od jednego do trzech milionów. Będzie ona nakładana w formie decyzji administracyjnej z rygorem natychmiastowej wykonalności. I co ważne, zakaz reklamy dotyczy nie tylko samego powszechnego towarzystwa emerytalnego zarządzającego OFE, lecz także innych firm działających na jego rzecz.

Etap legislacyjny

Wchodzi w życie 15 stycznia 2014 r.