Prawo do emerytury oraz renty rodzinnej nie zależy od miejsca zamieszkania na terenie Polski.
Sejm znowelizował ustawę z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.). Zmiana ta wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 lipca 2010 r. (sygn. akt P 31/09).
Sędziowie TK uznali, że art. 9 ust. 1 wspomnianej ustawy uzależniający prawo do emerytury za okresy pracy poza granicami kraju od stałego zamieszkania na obszarze Polski, jest niezgodny z ustawą zasadniczą.
Uchwalenie nowelizacji ma raz na zawsze zlikwidować wspomniane kryterium jako warunek uzyskania świadczenia.
Dzięki temu będzie możliwe przyznawanie emerytur repatriantom oraz osobom, które od 1939 r. do 1956 r. wykonywały pracę przymusową na terenie ZSSR. O renty rodzinne i emerytury będą też mogły ubiegać się osoby mieszkające w USA czy Kanadzie.
Etap legislacyjny
Skierowane do Senatu