Policyjne związki zawodowe nie zgadzają się z propozycjami zmian w systemie przyznawania rent. Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów, Tomasz Krzemieński, powiedział w radiowej Jedynce, że po wprowadzeniu proponowanych przez rząd zmian policjantom będzie trudniej uzyskiwać renty.

Nie będzie też możliwości podniesienia emerytury z powodu uszczerbku na zdrowiu. Nowe przepisy mają wejść w życie od przyszłego roku. Zdaniem Krzemieńskiego, część policjantów może w tej sytuacji chcieć przejść na rentę jeszcze w tym roku, aby skorzystać z lepszych warunków.

Policyjne związki zawodowe uważają, że funkcjonariusze powinni korzystać ze swych uprawnień na dotychczasowych zasadach. Związki mają do 18 kwietnia czas na wydanie opinii o proponowanych zmianach. Krzemieński wyraził nadzieję, że rząd weźmie tę opinię pod uwagę i uwzględni postulaty związkowców. Dodał, że związki dostały tylko projekty zmian, ale nie było rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Krzemieński podkreślił, że jeśli nie uwzględni ono opinii związków, to powinno przedstawić na piśmie swoje stanowisko z uzasadnieniem. Wyraził też nadzieję, że dojdzie do spotkania z przedstawicielami resortu.

Komentując wyniki sondażu CBOS, według których wskaźnik społecznego zaufania do policji spadł do 57 procent, Krzemieński powiedział, że w innych sondażach wskaźnik ten jest wyższy. Dodał, że w ocenie związków policja pracuje dobrze.