Do jutra potrwają konsultacje międzyresortowe w sprawie zmian w rentach dla służb mundurowych. Projekt ustawy przygotowało MSW.
Propozycje resortu zakładają nową organizację komisji lekarskich, zmiany w systemie rentowym oraz rozwiązania z zakresu aktywizacji zawodowej byłych mundurowych.

W projekcie ustawy skrócono możliwość przebywania funkcjonariusza na zwolnieniu lekarskim z 12 miesięcy do średnio 6 miesięcy. Komisja lekarska może jednak zdecydować o przedłużeniu urlopu zdrowotnego, pomimo wykorzystania 182 dni zwolnienia. Taka decyzja może zapaść, gdy stan zdrowia funkcjonariusza rokuje poprawę i umożliwia dalsze pełnienie służby.

Propozycje ministerstwa zakładają wprowadzenie dla służb jednolitego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego. Stanowić go będą rejonowe komisje lekarskie oraz Centralna Komisja Lekarska MSW.

Zgodnie z propozycjami resortu, prewencję rentową będzie prowadził Zakład Emerytalno-Rentowy MSW. Będzie ona obejmowała rehabilitację leczniczą oraz badania i analizy przyczyn niezdolności funkcjonariuszy do służby. Aktywizacja zawodowa będzie się koncentrowała na doradztwie i przekwalifikowaniu zawodowym. Resort spraw wewnętrznych proponuje, by na ten cel przeznaczać 0,25 procent rocznego budżetu na wypłaty emerytur i rent.

Konsultacje ze związkami zawodowymi służb mundurowych potrwają do 18 kwietnia. Projekt ustawy przewiduje, że proponowane zmiany wejdą w życie jeszcze w lipcu. Natomiast rozwiązania dotyczące prewencji rentowej oraz aktywizacji zawodowej zaczną obowiązywać od nowego roku.