Renciści, którym ubezpieczyciel przyznał świadczenie do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego obowiązującego do końca 2012 r., będą mogli je pobierać do czasu osiągnięcia tego odpowiednio wydłużonego. Przedłużenie uprawnienia nastąpi bez konieczności stawienia się u lekarza orzecznika.
1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw, przewidująca wydłużanie powszechnego wieku emerytalnego. Zgodnie z nowymi przepisami będzie on podwyższany stopniowo – dla mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r. oraz dla kobiet urodzonych po 31 grudnia 1952 r. Dla osób z datą urodzenia w każdym kolejnym kwartale wiek emerytalny będzie podwyższony o miesiąc. Docelowo ma wynosić 67 lat dla wszystkich.

Odpowiedni staż