Pani Monika cierpi na nieuleczalną chorobę. – Mimo to podczas badania przez lekarza orzecznika ZUS usłyszałam, że jestem już zdolna do pracy. Tymczasem mój stan zdrowia absolutnie nie pozwala na podjęcie zatrudnienia, a renta była moim jedynym źródłem dochodu. Czy mogę odwołać się od decyzji lekarza, a jeśli tak – co powinnam zrobić – pyta zrozpaczona czytelniczka.
Pani Monika ma pełne prawo odwołać się od niekorzystnej dla niej decyzji lekarza ZUS. Postępowanie jest dwustopniowe – najpierw należy się zgłosić do komisji lekarskiej ZUS, a dopiero potem do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie do sądu złożone z pominięciem uprzedniego zaskarżenia do komisji lekarskiej zostanie przez sąd odrzucone.
Sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinno się złożyć w ciągu 14 dni od dostarczenia decyzji. Należy to zrobić za pośrednictwem jednostki ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Nie trzeba samemu pisać zażalenia na decyzję lekarza – w ZUS są gotowe wnioski, które należy wypełnić. Skargę można także złożyć ustnie do protokołu. Niezależnie od formy musi ona wpłynąć w terminie, złożona później nie będzie rozpatrywana. Jedynie w wyjątkowych okolicznościach istnieje możliwość przywrócenia terminu do jej wniesienia – w sytuacji, gdy opóźnienie wynikło z przyczyn niezależnych od pacjenta, na przykład gdy w tym czasie przebywał w szpitalu.