ZUS nie chce przyznać świadczeń kompensacyjnych nauczycielom spełniającym wszystkie wymagania stażowe i wiekowe, którzy nie zwolnili się z pracy w szkole na swój wniosek.
Już pięć osób złożyło skargi konstytucyjne. Domagają się zbadania zgodności z ustawą zasadniczą art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. nr 97, poz. 800 z późn. zm.). Sprawdzone ma być uzależnienie nabycia tego świadczenia od spełnienia warunku rozwiązania stosunku pracy na wniosek samego nauczyciela. Wszystkie sprawy są podobne, więc TK postanowił je połączyć w jedną, nadając sygnaturę SK 2/13.
– Niestety sprawy ubezpieczonych, którzy już wykorzystali wszystkie środki odwoławcze, są rozpatrywane średnio po dwóch latach – zauważa Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.