Rośnie liczba pracowników szkół korzystających ze świadczeń kompensacyjnych. Kwoty wypłacane przez zakład wzrosły z 40,7 tys. zł w 2009 r. do prawie 12 mln zł w 2012 r.
Z danych ZUS wynika, że cztery lata temu ze świadczenia kompensacyjnego korzystało zaledwie czterech pedagogów. Rok później było to 88 osób, a w 2011 r. – 309. Ale prawdziwy skok liczby nauczycieli przechodzących na tę formę wsparcia z ZUS nastąpił w ubiegłym roku. Na koniec 2012 r. świadczenie było wypłacane już 863 osobom. Obecnie korzysta z niego 921 nauczycieli.
– Będzie ich jeszcze więcej. I to nie dlatego, że wcześniejsze zakończenie pracy jest opłacalne. To sytuacja w oświacie jest dramatyczna – wyjaśnia Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.