Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi policzyło, że w pierwszej połowie tego roku KRUS przyznał 8087 wcześniejszych emerytur. Resort szacuje, że do końca tego roku będzie to 16 tys. Prawo do takiego świadczenia mają 55-letnie kobiety prowadzące gospodarstwo lub 60-letni mężczyźni ubezpieczeni w KRUS. Takie specjalne rozwiązania będą obowiązywać do 31 grudnia 2017 r.
Rolnikom gwarantuje to ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 637).
Zdaniem Tadeusza Nalewajka, wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, liczba nowo przyznanych świadczeń również w kolejnych latach nie powinna przekroczyć poziomu 16 tys. rocznie. W sumie w ciągu najbliższych 5 lat z prawa tego skorzysta nie więcej niż 80 tys. rolników.