Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi policzyło, że w pierwszej połowie tego roku KRUS przyznał 8087 wcześniejszych emerytur. Resort szacuje, że do końca tego roku będzie to 16 tys. Prawo do takiego świadczenia mają 55-letnie kobiety prowadzące gospodarstwo lub 60-letni mężczyźni ubezpieczeni w KRUS. Takie specjalne rozwiązania będą obowiązywać do 31 grudnia 2017 r.
Rolnikom gwarantuje to ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 637).
Zdaniem Tadeusza Nalewajka, wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, liczba nowo przyznanych świadczeń również w kolejnych latach nie powinna przekroczyć poziomu 16 tys. rocznie. W sumie w ciągu najbliższych 5 lat z prawa tego skorzysta nie więcej niż 80 tys. rolników.
Także po 1 stycznia 2018 r., rolnicy będą mogli wcześniej zakończyć aktywność zawodową. A to wszystko za sprawą tego, że zostali zrównani w prawach z pracownikami i prowadzącymi firmy. Osoby ubezpieczone w KRUS będą mogły bowiem przejść na tzw. emeryturę częściową. Aby uzyskać takie świadczenie, kobieta musi udowodnić okres ubezpieczenia wynoszący co najmniej 35 lat, a mężczyzna 40 lat. Muszą też osiągnąć odpowiedni wiek – co najmniej 62 lata kobieta lub 65 lat mężczyzna. Przepisy o częściowych emeryturach dla pracowników zaczną obowiązywać od stycznia 2013 r.
– To tworzenie sztucznych przywilejów. Gdyby nie to, gospodarstwa rolne już dawno byłyby traktowane na takich samych zasadach, jak małe firmy. A rolnicy płaciliby składki w zależności od dochodu – denerwuje się prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz ze Szkoły Głównej Handlowej.
Prawo do wcześniejszych emerytur to niejedyne ekstra, uprawnienie, jakie rząd przyznaje rolnikom. Kolejne daje im projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przygotowany przez resort pracy. Zgodnie z nim budżet państwa będzie finansować składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za rolników i domowników przebywających na urlopach wychowawczych. Pierwotna jego wersja (z kwietnia tego roku) ograniczała grupę uprawnionych tylko do osób, których dzieci urodzą się po 1 stycznia 2013 r. Według zmienionego projektu prawo do składek otrzymają wszyscy rodzice wychowujący dzieci w wieku do 4 lat.
Resort rolnictwa przekonuje, że finansowanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe będzie stanowiło wymierną pomoc dla rodziny rolniczej. Wydatki z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników w 2013 r. zostały oszacowane na poziomie 108,4 mln zł.
– I właśnie tak wysokie wydatki powodują, że konieczne jest ujednolicenie systemu rolniczego z pracowniczym. Od tych zmian się nie ucieknie – ostrzega Marek Zagórski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.