Pracujący na wsi będą mogli korzystać z emerytur częściowych. Ale w ich przypadku świadczenie wypłacane po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego obowiązującego do danego rocznika nie ulegnie obniżeniu.

Czy rolnicy będą musieli jednak pracować dłużej

Właścicielka gospodarstwa rolnego od 1990 r. jest ubezpieczona w KRUS. Wtedy przejęła gospodarstwo rolne po rodzicach. Wcześniej po ukończeniu rolniczej szkoły zawodowej także pracowała na roli, pomagając im we wszystkich pracach polowych. W grudniu br. kończy 48 lat i ma 30 lat ubezpieczenia rolniczego. Czy obejmie ją podniesienie wieku emerytalnego?

Czy prawo do wcześniejszej emerytury na stałe

Rolnik prowadzi gospodarstwo rolne. Na początku lat 90. przez pięć lat pracował zawodowo w mieście, gdzie był ubezpieczony w ZUS. Pod koniec br. jego łączny okres ubezpieczenia w KRUS przekroczy 30 lat. Czy spełnienie tego warunku przed wejściem w życie przepisów podnoszących wiek emerytalny umożliwi mu przejście na wcześniejszą emeryturę, skoro 60 lat ukończy w styczniu 2018 r.?

Czy świadczenie tylko do końca 2017 roku

Kobieta pracująca na roli ukończy 55 lat w ostatnim dniu grudnia 2017 roku. Jednocześnie jej łączny staż ubezpieczeniowy w KRUS tego dnia będzie wynosić 32 lata. Jednocześnie ustaliła ze swoimi dziećmi, że w tym samym czasie przekaże im gospodarstwo rolne. Czy jeśli spełni wszystkie warunki, to przejdzie na wcześniejszą emeryturę?

Czy zachowane prawo do częściowej emerytury

Rolnik jest właścicielem gospodarstwa rolnego, które chce przekazać córce i zięciowi, aby produkowana przez niego żywność była konkurencyjna na rynkach UE. Pracownice KRUS uprzedziły go, że od 2018 r. nie będzie można już przechodzić na wcześniejsze emerytury. Natomiast on kończy 60 lat 2 stycznia 2018 roku. Czy właściciel gospodarstwa będzie musiał pracować na roli do czasu ukończenia 67. roku życia?

Czy można dodać do stażu ubezpieczenie w ZUS

Absolwent zawodówki przejął po rodzicach gospodarstwo. W połowie lat 90. opłacalność produkcji rolnej była jednak tak niska, że zdecydował się na podjęcie pracy w warsztacie mechanicznym. Właściciel firmy opłacał za niego do ZUS składki ubezpieczeniowe przez ponad 10 lat. Po tym okresie firma zbankrutowała, a były mechanik ponownie trafił do KRUS, bowiem jako właściciel gospodarstwa o wielkosci ponad 2 ha nie miał prawa dla zasiłku dla bezrobotnych. Obecnie ma 20 lat ubezpieczenia rolniczego. Czy okres pracy w warsztacie będzie mógł doliczyć do stażu ubezpieczeniowego w KRUS?

Czy wiek żony wpłynie na wysokość świadczenia

Rolnik prowadzi gospodarstwo z młodszą żoną. W styczniu 2013 r. przechodzi na emeryturę z racji ukończenia 65 lat i jednego miesiąca. Żona z racji wieku nadal będzie ubezpieczona w KRUS i będzie prowadzić gospodarstwo. Czy spowoduje to zawieszenie jego świadczenia?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Czy rolnicy będą uprawnieni do emerytur częściowych
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.