Pracujący na wsi będą mogli korzystać z emerytur częściowych. Ale w ich przypadku świadczenie wypłacane po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego obowiązującego do danego rocznika nie ulegnie obniżeniu.

Czy rolnicy będą musieli jednak pracować dłużej

Właścicielka gospodarstwa rolnego od 1990 r. jest ubezpieczona w KRUS. Wtedy przejęła gospodarstwo rolne po rodzicach. Wcześniej po ukończeniu rolniczej szkoły zawodowej także pracowała na roli, pomagając im we wszystkich pracach polowych. W grudniu br. kończy 48 lat i ma 30 lat ubezpieczenia rolniczego. Czy obejmie ją podniesienie wieku emerytalnego?