Rolnicy chcący skorzystać z częściowej emerytury nie będą mogli doliczyć do okresu ubezpieczeniowego lat opłacania składek do ZUS. Pracownicy natomiast mają możliwość zwiększenia okresu ubezpieczenia o staż rolniczy.
Takie przepisy powodują, że osoby ubezpieczone w KRUS mogą mieć problemy z udowodnieniem stażu (35 lat – kobieta lub 40 lat mężczyzna) w celu uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury. Jednocześnie o takie świadczenia będzie można się ubiegać po ukończeniu 62 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).
– Rząd już kilka razy obiecywał, że raz na zawsze skończy się dyskryminacja rolników – przypomina Władysław Serafin, prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
Związkowcy nie zgadzają się na gorsze traktowanie rolników niż pracowników.
– Osoba ubiegająca się o emeryturę rolniczą do wymaganego przepisami stażu nie może doliczyć okresów składkowych z ZUS. A przecież takie osoby również w przeszłości były pracownikami, a od ich pensji potrącano składki ubezpieczeniowe – dodaje Władysław Serafin.
Powodem dyskryminacji rolników jest ustawa z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. z 2008 r. nr 228, poz. 1507). Zgodnie z nią osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. nie mogą, ubiegając się o świadczenie z KRUS, uwzględniać innych okresów ubezpieczenia niż rolnicze. Chcąc przejść na rolniczą emeryturę, muszą udowodnić okres opłacania składek przez 25 lat do KRUS.
KRUS dodatkowo wyjaśnia, że wydłużenie wieku emerytalnego i wprowadzenie częściowych emerytur nie zmieniają dotychczasowej praktyki liczenia świadczeń, jeżeli rolnik ma okresy ubezpieczenia w dwóch systemach. Jeżeli taka osoba ma łączone okresy ubezpieczenia (w KRUS i w ZUS) i na ich podstawie nabędzie prawo zarówno do emerytury rolniczej, jak i ZUS oraz ewentualnie do emerytury kapitałowej, wówczas będzie możliwa wypłata wszystkich przyznanych świadczeń. W takim przypadku KRUS wypłaci świadczenie rolnicze, a ZUS – emeryturę pracowniczą i kapitałową. Jeżeli rolnik nie ma 25-letniego okresu ubezpieczenia w KRUS, wówczas okresy opłacania składek na ubezpieczenie rolnicze mogą być uwzględnione przy ustalaniu wysokości emerytury pracowniczej. W takim przypadku świadczenia zwiększone o część rolną wraz z emeryturą kapitałową będzie wypłacać ZUS.

799,18 zł wynosi minimalna emerytura rolnicza