Właściciel gospodarczy posiadający dodatkowe okresy ubezpieczenia w ZUS nie mogą tych lat doliczyć do stażu w KRUS. Natomiast otrzymają drugie świadczenie z ZUS i OFE.
– W najgorszej sytuacji są ci, którzy popracowali w mieście, płacąc składki do ZUS, a później jak zabrakło pracy, wrócili na wieś – zauważa Zygmunt Jakubczak z NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych.
Dlatego związkowcy domagają się zmian. Z tym może być jednak problem. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi neguje taką potrzebę. Wskazuje, że zgodnie z ustawą z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 z późn. zm.) prawo do emerytury rolniczej przysługuje po co najmniej 25 latach opłacania składek do KRUS. Przy ustalaniu prawa do tego świadczenia osobom urodzonym po 1948 roku nie uwzględnia się okresów ubezpieczenia w ZUS. Zasada ta dotyczy więc tylko rolników, którzy w okresie aktywności zawodowej zmieniali system ubezpieczenia, przechodząc z powszechnego do rolniczego lub odwrotnie.