Właściciel gospodarczy posiadający dodatkowe okresy ubezpieczenia w ZUS nie mogą tych lat doliczyć do stażu w KRUS. Natomiast otrzymają drugie świadczenie z ZUS i OFE.
– W najgorszej sytuacji są ci, którzy popracowali w mieście, płacąc składki do ZUS, a później jak zabrakło pracy, wrócili na wieś – zauważa Zygmunt Jakubczak z NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych.
Dlatego związkowcy domagają się zmian. Z tym może być jednak problem. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi neguje taką potrzebę. Wskazuje, że zgodnie z ustawą z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 z późn. zm.) prawo do emerytury rolniczej przysługuje po co najmniej 25 latach opłacania składek do KRUS. Przy ustalaniu prawa do tego świadczenia osobom urodzonym po 1948 roku nie uwzględnia się okresów ubezpieczenia w ZUS. Zasada ta dotyczy więc tylko rolników, którzy w okresie aktywności zawodowej zmieniali system ubezpieczenia, przechodząc z powszechnego do rolniczego lub odwrotnie.
Reguła ta obowiązuje od 2009 roku, czyli od kiedy to prawo i wysokość emerytury z ZUS ustala się według nowej formuły. Świadczenie takie przysługuje rolnikowi po osiągnięciu wieku emerytalnego, i to bez względu na długość stażu ubezpieczeniowego, a jego wysokość uzależniona jest wyłącznie od kwoty składek zaewidencjonowanych na koncie emerytalnym w ZUS oraz średniej dalszej długości życia na emeryturze. W związku z tym rolnik dwuzawodowiec, który okresowo płacił składki do ZUS, otrzyma drugą emeryturę z systemu powszechnego w wysokości stosownej do opłaconych składek. Nie ma więc zatem żadnych podstaw, aby ten okres opłacania w ZUS jednocześnie uzupełnił staż ubezpieczeniowy w KRUS.
Aby jednak otrzymać to ostatnie świadczenie, osoba taka musi posiadać co najmniej 25 lat stażu ubezpieczeniowego. System ubezpieczenia społecznego rolników nie został bowiem zreformowany i nadal emeryturę w tym systemie ustala się w oparciu o zdefiniowane świadczenie, a nie zdefiniowaną składkę. Jak wyjaśnia Tadeusz Nalewajk, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, rolnicy mają także prawo do świadczenia z OFE, o ile byli członkami otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Będzie ono wypłacane przez ZUS łącznie z emeryturą.