Związkowców łączy bardzo krytyczny stosunek do pomysłów wydłużenia wieku emerytalnego, ale różni to, jak rządowe plany stopować. NSZZ „Solidarność” idzie na konfrontację, inni chcą dyskutować i szykują argumenty.
Jednolity front związkowców dotyczy referendum, ale już przy opiniowaniu ustawy wydłużającej wiek emerytalny pojawią się odmienne propozycje. Podobnie jak organizacje pracodawców, które popierają ustawę, ale mają odmienne postulaty – związkowcy są jej przeciwni, ale w różnych kwestiach. Pierwsze starcie poglądów partnerów społecznych w sprawie ustawy szykuje się 27 lutego, kiedy ma się zebrać zespół komisji trójstronnej ds. ubezpieczeń społecznych.

Przewrócić ustawę