Ustawę o wydłużeniu wieku emerytalnego otrzymało do konsultacji dziewięć różnych organizacji kobiecych. Do Demokratycznej Unii Kobiet projekt dotarł dwa dni temu.
– Jestem za wydłużeniem wieku, ale trzeba brać pod uwagę także staż pracy – uważa Lucyna Orłowska, która zajmuje się m.in. bezrobociem kobiet. Podkreśla też, że kobiet nie powinno się zmuszać do pracy. – Ale zastanawiamy się, od którego momentu – dodaje Orłowska. Zdaniem wielu ekspertek z organizacji kobiecych, dłuższa praca jest dla kobiet korzystna z różnych względów. – Kobiety na emeryturze po prostu szybciej się starzeją – twierdzi Orłowska.
Przedstawicielki organizacji kobiecych są zgodne, że w Polsce zdecydowanie brakuje pracy dla osób starszych. Dlatego reformie muszą towarzyszyć działania rządu na tym polu – programy aktywizujące i szkolenia dedykowane osobom starszym. – Praca jest bardzo ważna na każdym etapie życia. Rząd musi sobie jednak zdawać sprawę, że skoro proponuje wydłużenie wieku, to musi zadbać o pracę dla tych osób – uważa prezes Stowarzyszenia Aktywne Kobiety dr Halina Sobańska. Sama ma 54 lata, a 2 lata temu obroniła doktorat. Jej zdaniem trzeba np. przygotowywać kobiety 60+ do aktywniejszego udziału w życiu publicznym. Sobańska podkreśla też, że konieczne są daleko idące zmiany w ochronie zdrowia.