Senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej zarekomendowała w czwartek przyjęcie nowelizacji ustawy w sprawie emerytur i rent bez poprawek. Nowela zakłada, że od marca emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł brutto. Najniższe wyniosą 1200 zł brutto.

Założenia nowelizacji ustawy przedstawił członkom komisji wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Przypomniał, że w 2020 r. tak jak w roku ubiegłym zastosowano zasadę waloryzacji procentowo-kwotowej, która - jak mówił - wyszła naprzeciw oczekiwaniom wyższych podwyżek przez większość emerytów i rencistów.

"Jeżeli zastosowalibyśmy stary sposób waloryzacji to łączne środki na ten cel wyniosłyby 7,1 mld zł. W przypadku obecnie zaproponowanej waloryzacji kwotowo-procentowej, łączny koszt wyniesie 9,1 mld. Czyli wzrost środków, które przeznaczamy na waloryzacje to ok. 2 mld zł" - wskazał Szwed.

W dyskusji senatorowie pytali przedstawiciela rządu m.in. jak waloryzacja rent i emerytur wpłynie na wypłacanie świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych). Wiceminister Szwed przypomniał, że w związku z uchwaloną nowelizacją próg dochodowy przy świadczeniu dla osób niesamodzielnych wzrośnie z 1600 zł do 1700 zł.

W dyskusji senatorowie nie zgłosili żadnych poprawek. Ryszard Majer (PiS) złożył wniosek o przyjęcie nowelizacji bez poprawek.

Za wnioskiem opowiedziało się siedmiu senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Sprawozdawcą komisji został senator Majer.

Uchwalona przez Sejm 9 stycznia nowelizacja przewiduje, że od 1 marca wszystkie emerytury i renty wzrosną o 3,24 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł brutto (35 zł w przypadku emerytury częściowej i 52,50 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy).

Wyższą podwyżkę niż wynikająca z prognozowanego wskaźnika 103,24 proc. otrzyma około 6,2 mln emerytów i rencistów. Są to osoby, których świadczenie nie przekracza 2160,49 zł brutto.

Wzrosną także najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne do 1200 zł (wzrost z 1100 zł), a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 900 zł (wzrost z 825 zł). Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji.

W związku z nowelizacją podwyższony został także próg uprawniający do wypłaty świadczenia dla niesamodzielnych do 1700 zł. Obecnie o świadczenie uzupełniające w kwocie do 500 zł mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł.

Przy wypłacie dodatku obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Przykładowo, jeżeli suma obecnie pobieranych świadczeń wynosi 1200 zł, to świadczenie uzupełniające było przyznawane w kwocie 400 zł.

Wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.