W obliczu braków kadrowych należy zachęcać lekarzy do dalszej pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jednym z czynników ekonomicznej zachęty mogłoby być zwolnienie przychodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania zawodu z PIT. Z taką propozycją wstąpiła Naczelna Rada Lekarska (NRL) w apelu do resortu finansów.
Skoro z podatku dochodowego od osób fizycznych zwolniono osoby poniżej 26. roku życia w celu ich aktywizacji zawodowej i ułatwienia im wejścia na rynek pracy, to równie ważny interes społeczny – jakim jest zapewnienie pacjentom dostępu do opieki zdrowotnej – przemawia za podobnymi preferencjami dla lekarzy emerytów – przekonuje NRL. A uszczerbek dla dochodów podatkowych państwa zostanie równoważony przez poprawę dostępności pacjentów do lekarza specjalisty.
Reklama
Samorząd lekarski zwraca uwagę, że brak personelu medycznego jest jednym z najistotniejszych problemów, które trapią polską opiekę zdrowotną, dlatego należy dokładać starań, aby jak najefektywniej wykorzystywać dostępne zasoby kadrowe. Jednym ze sposobów na to są zachęty – także ekonomiczne – do wykonywania zawodu przez lekarzy, którzy nabyli uprawnienia emerytalne. Szczególnie że większość osób z tej grupy to doświadczeni lekarze posiadający specjalizację – a to właśnie brak specjalistów jest głównym powodem zamykania oddziałów szpitalnych. Taką zachętą dla emerytów mogłoby być zwolnienie z PIT przychodów z tytułu wykonywania zawodu.
Resort finansów nie odniósł się jeszcze do apelu NRL.
140 272 liczba czynnych zawodowo lekarzy
40 498 liczba czynnych zawodowo lekarzy w wieku powyżej 60 lat