Po 3,5 miesiącach funkcjonowania programu "Mama 4 plus" przyznano już ok. 48,6 tys. rodzicielskich świadczeń uzupełniających - poinformowała PAP szefowa MRPiPS Bożena Borys-Szopa. Ok. 1,8 tys. decyzji o przyznaniu świadczenia dotyczyło osób, które wychowały powyżej 9 dzieci.

Zgodnie z obowiązującym od 1 marca programem "Mama 4 plus" osoby, które wychowały przynajmniej czworo dzieci, mają prawo do świadczenia w wysokości minimalnej emerytury, czyli 1100 zł brutto. Świadczenie przyznaje na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca) prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Minister rodziny poinformowała w środę PAP, że do 14 czerwca ZUS przyznał już ok. 47,8 tys. świadczeń "Mama 4 plus". Zdecydowana większość, bo ok. 30,5 tys. decyzji, stanowią świadczenia uzupełniające. Świadczeń pełnych w wysokości najniższej emerytury – jest 17,3 tys. Natomiast świadczeń przyznanych z KRUS jest 750.

"Łącznie, po 3,5 miesiącach funkcjonowania programu +Mama 4 plus+, przyznano już ok. 48,6 tys. rodzicielskich świadczeń uzupełniających" - podkreśliła Borys-Szopa.

Jak dodała, od początku działania programu, czyli od marca, do połowy czerwca złożono do ZUS ok. 54,6 tys. wniosków o przyznanie świadczenia. "Do tej pory wydano już ok. 52,4 tys. decyzji. To aż 96 proc. wszystkich złożonych dotychczas wniosków" - wskazała minister rodziny.

Zwróciła uwagę, że ok. 1,8 tys. decyzji dotyczyło osób, które wychowały powyżej 9 dzieci. "To rodzice, którzy przez wiele lat wychowywali imponującą liczbę dzieci, a do niedawna nie otrzymywali nawet minimalnej emerytury. Właśnie dlatego powstał program +Mama 4 plus+ – by wspierać osoby, które zrezygnowały z pracy zawodowej na rzecz wychowywania czwórki lub więcej dzieci, a dzisiaj znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej" - powiedziała Borys-Szopa.

O świadczenie w ramach programu "Mama 4 plus" mogą się ubiegać matki po osiągnięciu wieku emerytalnego 60 lat. W razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci świadczenie po osiągnięciu 65 lat przysługuje także ojcom czworga dzieci.

Świadczenie nie przysługuje osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ograniczył jej władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci (np. ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności). Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego mają także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Wypłata świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub KRUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wnioskujący osiągnął wiek emerytalny. Oznacza to, że osoby, które złożą wniosek w kwietniu, pełne świadczenie za ten miesiąc otrzymają tylko wówczas, jeśli prezes ZUS lub KRUS do końca tego miesiąca wyda decyzję o przyznaniu świadczenia. Jeśli taka decyzja zostanie wydana w maju, świadczenie będzie wypłacone za maj (bez wyrównania za kwiecień).