Pierwsze pieniądze dotrą do prawie miliona osób pobierających świadczenia z ZUS już 30 kwietnia. Jednorazowe dodatkowe wsparcie jest przyznawane z urzędu, więc nie trzeba składać żadnych wniosków o jego wypłatę. Wyniesie ono 888,25 zł netto.
Na podpis prezydenta czeka ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Dokument ten został przyjęty w piątek przez Senat bez poprawek. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Dzięki temu w maju dodatkową wypłatę otrzymają osoby, które regularnie otrzymują świadczenia z organów rentowych (np. ZUS, KRUS). Jak tłumaczy rząd, celem ustawy jest poprawa sytuacji materialnej wszystkich emerytów i rencistów.
Nowe rozwiązanie spowodowało jednak, że pojawiły się liczne pytania dotyczące nie tylko sposobu przyznawania tej specjalnej formy wsparcia, lecz także grona uprawnionych. Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się wątpliwości czytelników.