Emeryci i renciści, którzy otrzymali drugą legitymację, powinni jak najszybciej zgłosić się do organu rentowego, żeby wyjaśnić powody takiej sytuacji.
Czytelniczka z Warszawy w ciągu dwóch miesięcy otrzymała dwie legitymacje emeryckie. Wszystkie dane osobowe się zgadzały, ale dokumenty miały inne numery, inną datę wystawienia i były podpisane przez dwóch różnych dyrektorów tego samego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.