Nauczyciele i górnicy nie zgadzają się na udział w pracowniczych planach kapitałowych. To niweczy efekt kilkumiesięcznych negocjacji partnerów społecznych z rządem. I każe postawić pytanie o przyszłość systemu dodatkowego oszczędzania na emeryturę.
Dzisiaj Prezydium Rady Dialogu Społecznego powinno przyjąć wspólną uchwałę pracodawców i pracowników popierającą rządowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Ale nie przyjmie. A to za sprawą OPZZ, które niespodziewanie zmieniło swoje stanowisko.
Posiedzenie Rady OPZZ, w której uczestniczyło około 80 przedstawicieli związków należących do centrali, odbyło się 27 czerwca. I właśnie podczas tego spotkania m.in. górnicy i nauczyciele odmówili poparcia dla PPK.