Prace parlamentarne nad PPK będą toczyły się w cieniu kampanii samorządowej. Autorzy już budują poparcie w PiS i nie zamierzają wyłączyć z programu górników.
Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) dostał wczoraj zielone światło od rządu. Nie było o nie łatwo, bo ministrowie mieli sporo zastrzeżeń i nie kryli sceptycyzmu. Celował w tym minister energii Krzysztof Tchórzewski, który do końca bronił swoich pomysłów, m.in. dotyczących wyłączenia górników z nowego systemu budowania oszczędności emerytalnych.
– Minister wycofał się ze swoich uwag. Moim zdaniem wyłączenia sektorowe to nie jest dobry pomysł. System powinien być kompleksowy i powszechny, robienie w nim wyłomów stawiałoby jego sens pod znakiem zapytania – mówi DGP minister finansów Teresa Czerwińska.