Po obniżeniu wieku emerytalnego skrócił się czas pozwalający nauczycielom korzystać z emerytury wyliczanej według starych zasad. Znowelizowana ustawa przewiduje jednak okres przejściowy dla pedagogów, dzięki któremu mogą przejść na starą emeryturę do 31 sierpnia 2018 r.

Dla kogo emerytura bez względu na wiek? Już w 2008 roku przywilej przechodzenia na emeryturę bez względu na wiek - po przepracowaniu 30 lat, w tym 20 lat w oświacie - został nauczycielom odebrany. Nadal jednak pedagog, urodzony po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. może otrzymać świadczenie wyliczane według tzw. starych zasad, jeśli:

  • do 31 grudnia 2008 r. udowodnił co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy (w przypadku nauczycieli w szkolnictwie specjalnym wystarczy 25 lat okresu składkowego i nieskładkowego, w tym co najmniej 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym),
  • do 31 grudnia 2008 r. wykazał posiadanie co najmniej 20-letniego stażu pracy na stanowisku nauczyciela,
  • rozwiązał stosunek pracy (także będący konsekwencją likwidacji gimnazjów,w tym gdy nauczyciel przeszedł wcześniej w stan nieczynny),
  • nie był członkiem w otwartym funduszu emerytalnym albo złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.

Wniosek powinien zostać złożony przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego przez nauczyciela. Jak oblicza się emeryturę starych zasadach, dowiesz się tutaj>>

Obniżka wieku emerytalnego. Problem dla nauczycieli, którzy chcieliby skorzystać z emerytury przyznawanej na podstawie art. 88. Karty nauczyciela, pojawił się wraz z obniżką powszechnego wieku emerytalnego. Od 1 października 2017 roku wynosi on ponownie 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. W efekcie skrócił się czas pozwalający nauczycielom korzystać z emerytury bez względu na wiek.

Ustawodawca pozostawił jednak furtkę pedagogom, którzy chcą skorzystać ze świadczenia na starych zasadach. Znowelizowana ustawa przewiduje okres przejściowy dla pedagogów, dzięki któremu mogą przejść na starą emeryturę do 31 sierpnia 2018 r. Ma do tego prawo nauczyciel, który:

  • w okresie przed 1 października 2017 r. osiągną wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a nie osiągną wieku emerytalnego według obecnych przepisów, bądź
  • w okresie od 1 października 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. osiągną wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Jednak okres przejściowy kończy się wraz z początkiem roku szkolnego 2018/2019. Oznacza to, że nauczyciel musi złożyć wniosek o starą emeryturę do 31 sierpnia 2018 r., po uprzednim rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy, także będącego wynikiem wygaszania gimnazjów, likwidacji szkoły czy zakończenia stanu nieczynnego, na który wcześniej przeszedł nauczyciel.

Osobom, które nie przejdą na emeryturę na starych zasadach, przysługuje dodatek w postaci rekompensaty, o ile wykonywały stale przez 15 lat pracę nauczycielską w pełnym wymiarze czasu pracy przed 1 stycznia 2009 r. - Do 31 sierpnia 2018 r. nauczyciele, którzy do 2008 r. mieli 30 lat stażu, w tym 20 lat nauczycielskich, mogą przechodzić na emeryturę w oparciu o stare zasady, tj. wyliczenie świadczenia na bazie 10 ostatnich lat lub 20 wybranych lat. Jeżeli jednak nie zdecydują się przejść na świadczenie do końca sierpnia, to mogą liczyć na specjalny dodatek do świadczenia w przyszłości, tj. rekompensatę za to, że nie skorzystali z możliwości przejścia na świadczenie w oparciu o stare zasady - tłumaczy Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS.

W późniejszym czasie, po spełnieniu określonych warunków, nauczyciel otrzyma emeryturę powszechną wyliczaną według nowych zasad, czyli na podstawie zwaloryzowanego kapitału i składek, podzielonych przez średnie dalsze trwanie życia. - Co się bardziej opłaca, to kwestia indywidualna i najlepiej osobiście porozmawiać o tym na sali obsługi klienta ZUS w oparciu o zebrana dokumentację. Jedna osoba ma duży kapitał początkowy i kwota zwaloryzowanych składek jest również wysoka. Inny wnioskodawcy zdecydują zarobki przyjęte do ustalenia podstawy wymiaru starej emerytury i wysokość kwoty bazowej, długi staż składkowy. W takiej sytuacji korzystniejsza emeryturę dotychczasową a nie nową - zaznacza Wojciech Andrusiewicz.

Nie ma jeszcze danych, ile osób skorzystało z emerytury nauczycielskiej po reformie, ale dane dotyczące świadczenie kompensacyjnego nie są optymistyczne. W 2017 roku rozpoczął się bowiem prawdziwy boom na wcześniejsze odchodzenie z pracy przez nauczycieli. Więcej na ten temat czytaj tutaj: Nauczyciele mają dość. Kto może, odchodzi na świadczenie kompensacyjne>>