Wprowadzenie w Polsce programu systematycznych i długoterminowych oszczędności jest koniecznością - powiedziała PAP minister finansów Teresa Czerwińska. Jej zdaniem Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to więcej oszczędności na emeryturę i zastrzyk kapitału na rynek.

„Wprowadzenie w Polsce, wzorem innych dojrzałych państw, programu systematycznych i długoterminowych oszczędności dla Polaków jest koniecznością. Dziś w Polsce na jednego emeryta pracują ponad trzy osoby. Zmiany demograficzne sprawiają, że za 40 lat będzie pracowała tylko jedna osoba. Dlatego jest to kwestia fundamentalnej odpowiedzialności państwa za bezpieczeństwo finansowe pracowników po ich przejściu na emeryturę" - powiedziała minister.

W ocenie Teresy Czerwińskiej PPK to pierwszy od wielu lat projekt ustawy dotyczącej zabezpieczenia emerytalnego, który przeszedł szerokie konsultacje społeczne, a argumenty wszystkich stron dialogu zostały finalnie uwzględnione. "Koresponduje to z zapowiedziami z expose premiera Mateusza Morawieckiego, który zadeklarował powrót, po wielu latach, do dialogu społecznego" - podkreśliła minister.

Jak dodała, "poparcie partnerów społecznych oznacza szybkie wejście w życie ustawy, która jest bardzo potrzebna Polakom i polskiej gospodarce". "PPK to więcej oszczędności na emeryturę, wyższy kapitał krajowy, zastrzyk kapitału na rynek – możliwość finansowania polskiej gospodarki i polskich firm" - oceniła Teresa Czerwińska.

Pod koniec maja Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady Dialogu Społecznego zaktualizowaną wersję projektu ustawy o PPK (pierwsza wersja była przedstawiona w lutym).

Zgodnie z nową wersją projektu osoby najniżej uposażone będą mogły wpłacać na PPK mniej niż 2 proc., z tym że nie mniej niż 0,5 proc. wynagrodzenia przy zachowaniu 1,5 proc. wpłat pracodawcy i dopłat 240 zł przez państwo.

W piśmie partnerów społecznych przekazanym we wtorek PAP wskazano, że po zakończeniu cyklu posiedzeń Rady Dialogu Społecznego oraz Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych poświęconych szczegółowemu omówieniu rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, reprezentatywne Organizacje Związków Zawodowych (NSZZ „Solidarność" oraz Forum Związków Zawodowych) - i reprezentatywne Organizacje Pracodawców (Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Pracodawców Business Center Club oraz Związek Rzemiosła Polskiego) uzgodniły wspólne stanowisko.

"Wprowadzenie w Polsce systemu pracowniczych planów kapitałowych należy ocenić pozytywnie. Program ten może bowiem zapewnić realizację ważnych celów społecznych, takich jak m.in. podniesienie poziomu oszczędności i aktywów gospodarstw domowych, a także poprawę ich struktury oraz efektywności inwestowania gromadzonych środków. System pracowniczych planów kapitałowych może przyczynić się do osiągnięcia efektów ogólnogospodarczych przekładających się pozytywnie na sytuację pracodawców i pracowników. Długoterminowy charakter gromadzonych oszczędności zapewni stabilne źródło finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez sektor przedsiębiorstw oraz przyczyni się do wzmocnienia polskiego rynku kapitałowego, czego skutkiem będzie zdynamizowanie rozwoju polskiej gospodarki oraz przyspieszenie tempa wzrostu wynagrodzeń" - napisano w stanowisku.