Wzrost świadczenia przysługuje od czerwca, ale w praktyce nastąpi dopiero od września. Niepełnosprawny otrzyma wtedy wyrównanie za wcześniejsze trzy miesiące.
Dzięki nowelizacji przepisów renta socjalna wzrośnie do kwoty 1029,80 zł. Podwyżka świadczenia nie wymaga składania wniosku do ZUS, bo zostanie ono zwaloryzowane z urzędu. Jednak ze względu na to, że zakład potrzebuje czasu, aby przygotować się do tej zmiany, to jeszcze w czerwcu, lipcu i sierpniu osoba niepełnosprawna dostanie rentę w dotychczasowej wysokości. Natomiast już od września wsparcie będzie wyższe. Jednocześnie do końca tego właśnie miesiąca ZUS wypłaci wyrównanie za poprzednie trzy miesiące.
Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy u osoby niepełnosprawnej dochodzi do zbiegu uprawnień do renty socjalnej oraz rodzinnej, wypłacanej po śmierci jej rodzica. Zgodnie z przepisami przysługują wtedy obydwa świadczenia, przy czym ich łączna wysokość nie może przekraczać 200 proc. najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy (obecnie jest to 2059,60 zł). Jeśli ta kwota zostanie przekroczona, wówczas obniżana jest wysokość renty socjalnej, tak aby wsparcie osiągnęło wspomniany poziom.

Przykład

Czy zawsze będzie pełne wyrównanie
Córka pani Anny kończy 18 lat w lipcu br. Jej matka będzie wtedy składała dokumenty w ZUS o przyznanie jej renty socjalnej. Czy w przypadku pozytywnej decyzji otrzyma we wrześniu wyrównanie za trzy miesiące?
NIE. W przypadku, gdy prawo do renty socjalnej jest ustalane po 31 maja br., to wyrównanie należy się nie od 1 czerwca, ale od miesiąca, w którym zostanie przyznana renta. W efekcie osoby, które dopiero po tej dacie będą osiągać pełnoletniość i wnioskować o to świadczenie (lub ich opiekun, np. rodzic), mogą otrzymać we wrześniu wyrównanie tylko za dwa lub jeden miesiąc lub w ogóle nie będzie się im ono należało.
Dla kogo renta socjalna
Jest to świadczenie przyznawane osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu niepełnosprawności, która powstała:
• przed skończeniem 18 lat lub
• w trakcie nauki w szkole bądź szkole wyższej, jeśli nastąpiło to przed 24. urodzinami
• w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
Celem renty socjalnej jest rekompensata braku możliwości nabycia praw do świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych z uwagi na to, że niesprawność organizmu powstała przed wejściem na rynek pracy.