Około 350 tys. ubezpieczonych będzie mogło otrzymać emerytury w wysokości nawet kilkunastu tysięcy złotych. Ceną za ich przyznanie będzie konieczność płacenia składek emerytalno – rentowych od każdej zarobionej złotówki przez cały rok. Bez żadnych ograniczeń.

Dzisiaj rano do partnerów społecznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Dokument ten został przygotowany przez resort pracy. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie to, że także dzisiaj projektem ma się zająć Stały Komitet Rady Ministrów. O takim pilnym sposobie procesowania dokumentu bez wcześniejszych konsultacji społecznych powiadomił partnerów społecznych Marcin Zieleniecki, wiceminister pracy. A miało to miejsce w czasie dzisiejszego posiedzenia zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych. To wywołało oburzenie związkowców.

- W mojej ocenie to hucpa. Mamy 21 dni na konsultacje społeczne. A jak one mają wyglądać, skoro już dzisiaj Komitet Stały przesądzi o przeprowadzeniu zmian – grzmiał Henryk Nakonieczny, członek prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność.
- Taki sposób procesowania jest sprzeczny zasadami dialogu społecznego – podkreśliła Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ.