Brak starych dokumentów płacowych powoduje, że emerytowani pracownicy kopalń nie mogą skorzystać z możliwości przeliczenia świadczeń.
Około 40 tys. byłych pracowników Katowickiego Holdingu Węglowego ma prawo do przeliczenia emerytur na podstawie przepisów ustawy z 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 552). Osoby te muszą jednak udowodnić wysokość zarobków m.in. z 20 lat wybranych z całego okresu kariery zawodowej. I tu zaczynają się schody. Bo przedsiębiorstwa mogły niszczyć dokumentację płacową już po 12 latach. Podstawą do tego było rozporządzenie ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki z 25 lipca 1984 r. (Dz.U. nr 41, poz. 216).
– Teraz praktycznie nie ma dokumentów z lat 80. A ten okres ubiegając się o emeryturę chce wskazać wielu górników, bo wtedy najlepiej zarabiali – tłumaczy Sławomir Oczkowicz, radca prawny ze Związku Zawodowego Górników w Polsce.