Funkcjonariusze UB i SB, którzy od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. pracowali na rzecz totalitarnego państwa, będą otrzymywać renty i emerytury nie wyższe niż średnie świadczenie wypłacane przez ZUS.

Pierwsze niższe renty i emerytury zostaną wypłacone 1 października przyszłego roku. To efekt ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji (...), która czeka na podpis prezydenta. Senat przyjął ją wczoraj bez poprawek. Na tej podstawie świadczenia mundurowych zostaną zmniejszone o 10 proc. podstawy wymiaru za każdy rok służby w SB. Jeśli ktoś został zwolniony przed 1 sierpnia 1990 r., otrzyma rentę w minimalnej wysokości (innej dla określonej grupy inwalidzkiej). Takie samo ograniczenie dotknie osoby pobierające renty rodzinne po zmarłych esbekach. Obniżka nie obejmie za to milicjantów oraz strażaków. Wyjątek będzie też można zrobić dla tych, którzy przed rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych czynnie wspierali osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości.