Z zarzutem pozbawienia wolności do lat 3 musi liczyć się pewien mieszkaniec Świebodzic, który zniszczył gniazdo jaskółek. Gniazdo znajdowało się w rogu okna, a podczas usuwania wypadły z niego pisklęta. Mieszkańcy zawiadomili prokuraturę. Czy słusznie?

O akcie zniszczonego gniazda oraz agonii piskląt jaskółek oknówek, które znalazły się na ulicy, powiadomili funkcjonariuszy świadkowie zdarzenia. Incydent szybko trafił na biurko prokuratury, gdzie śledczy podjęli się dochodzenia w kontekście potencjalnego znęcania się nad zwierzętami. Efektem było skierowanie aktu oskarżenia przeciwko mieszkańcowi Świebodzic do sądu. To ewenement w skali kraju.

Kiedy można a kiedy nie można usuwać ptasich gniazd? Co mówią przepisy?

Przepisy ochrony przyrody określają termin między 1 marca a 15 października jako okres lęgowy ptaków. Wtedy usuwanie gniazd jest niedozwolone. Z uwagi na to, nawet to najbardziej uciążliwe gniazdo na budynku przez pewien okres musi pozostać nienaruszone. Po tym terminie można usunąć gniazdo. Młode ptaki powinny być już odchowane i dawno je opuściły.

Ochrona zwierząt

W stosunku do zwierząt chronionych obowiązują zakazy. Jest zakaz:

• niszczenia siedlisk i ostoi, które są ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania,

• niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd oraz innych schronień,

• umyślnego płoszenia lub niepokojenia (w przypadku większości ssaków, rzadkich gatunków ptaków i innych wybranych gatunków),

• umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących (w przypadku większości ptaków).

Usunięcie i zniszczenie gniazda. Jakie kary?

Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych jest wykroczeniem i podlega karze aresztu albo grzywny. Dodatkowo, jeśli zniszczenie siedliska (gniazda) będzie znacznych rozmiarów lub też szkoda w gatunkach chronionych będzie istotna, ten kto ją spowodował podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Podczas postępowania karnego mogą dojść też i inne zarzuty, tak jak w przypadku tego mieszkańca Świebodzic. Tu wzięto pod uwagę również kwestię znęcania się nad zwierzętami. Gniazdo spadło na twarde podłoże. Trzy pisklęta wypadły jedna doznała urazu nóżki. Po interwencji jaskółkom została udzielona pomoc weterynaryjna