Trwają prace nad Projektem Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), którego nierozerwalną częścią jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). To tam trafiają informacje na temat źródeł ciepła, które są pozyskiwane z deklaracji przedstawianych przez właścicieli lub zarządców budynków. Efektem tych działań ma być poprawa jakość powietrza w Polsce.

Dzięki działaniu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w ramach ZONE samorządy w Polsce na bieżąco otrzymują dane na temat tego, czym są ogrzewane domy na ich terenie. W przypadku dużej liczby kopciuchów gmina będzie mogła zaplanować efektywne działania zmierzające do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. Do takich działań można zaliczyć m.in. pozyskiwanie dotacji na termomodernizację budynków czy wymianę w nich źródeł ciepła.

Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji ZONE

ZONE ma dostarczyć optymalnych danych, które pozwolą oszacować stan powietrza w Polsce. To umożliwi wdrożenie w całym kraju kompleksowych rozwiązań proekologicznych oraz kształtowanie krótko i długofalowej polityki niskoemisyjnej. Celem ZONE ma być:

 • wsparcie procesów pozyskiwania środków publicznych na wymianę/likwidację źródeł ciepła lub termomodernizację budynków;
 • poprawa wydajności i ujednolicenie standardów w zakresie monitoringu środowiska i kontroli budynków, w których eksploatowane są źródła ciepła na poziomie centralnym.

Z protokołu publicznej prezentacji założeń projektu „Zintegrowany system Ograniczania Niskiej Emisji” (ZONE) wynika, iż w ramach ZONE powstaną 4 e-usługi:

 • usługa zapisz się do wykazu osób uprawnionych;
 • usługa zamów przegląd kominiarski;
 • usługa zamów inwentaryzację budynku;
 • obsługa CEEB.

Końcowym produktem projektu będzie wytworzone oprogramowanie systemu, które składać się będzie z następujących elementów:

 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB);
 • podsystem administrowania użytkownikami;
 • moduły: zarządzania CEEB, analityczny, uwierzytelniania i autoryzacji, GIS, kooperacji 
 • portal Systemu ZONE;
 • elektroniczny formularz inwentaryzacyjny; 
 • aplikacja mobilna i webowa.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności budynków) to cyfrowa ewidencja źródeł ciepła, budowana na podstawie informacji pozyskiwanych z deklaracji właścicieli lub zarządców budynków. Dzięki CEEB olbrzymi wpływ na czystość powietrza będą mieli sami obywatele, którzy będą mogli skorzystać z dedykowanych przydatnych e-usług.

E-usługi pozwolą zamówić za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej inwentaryzację lub przegląd przewodów kominowych. Narzędzia dedykowane będą również pracownikom administracji publicznej oraz przedsiębiorcom – kominiarzom i osobom z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Składane do CEEB deklaracje zawierają informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina, że w tym roku prawidłowość deklaracji ze stanem faktycznym mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.