Kontrole straży miejskich nie uszczelnią systemów gospodarki odpadami w zakresie, jakiego mogłyby oczekiwać gminy.
Straże gminne i miejskie oswajają się z nowymi uprawnieniami, które dało im znowelizowane rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych w sprawie wykroczeń, za które strażnicy mogą nakładać grzywny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1420). Od 4 września mają prawo ukarać mandatem właściciela nieruchomości, który nie złożył deklaracji śmieciowej, a także tego, który zadeklarował, że kompostuje odpady (wówczas przysługuje mu ulga), ale nie ma kompostownika lub go nie wykorzystuje. Mandat grozi także za brak aktualizacji danych w deklaracji śmieciowej – np. w sytuacji, gdy pojawi się nowy lokator, urodzi się dziecko (w przypadku metody od osoby). W większych miastach pojawiają się na razie pojedyncze mandaty w ramach dodatkowych uprawnień.

Funkcjonariusz online