Wygląda na to, że gminy, które uzyskały na ten cel wsparcie z NFOŚ i na ich kontach już znajdują się zaliczki, nie wykonają zadania i będą musiały oddać środki. Program jest bowiem objęty pomocą de minimis, a ta dla sektora rolniczego już się skończyła
Wsparcie z prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ) programu pt. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” kwalifikowane jest jako pomoc de minimis w rolnictwie. Niestety 7 sierpnia 2020 r. pomoc ta została wyczerpana w skali całego kraju. I choć tego typu wsparcie dla przedsiębiorców nie musi być zgłaszane do Komisji Europejskiej, to jednak państwa członkowskie muszą przestrzegać wyznaczonych limitów.

Unijne wymogi