Przez czas awarii Bazy Danych Odpadowych będzie można sporządzać dokumenty dot. ewidencji odpadów w formie papierowej lub elektronicznej prowadzonej poza BDO - zakłada projekt noweli autorstwa posłów PiS, który we wtorek wpłynął do Sejmu.

Od 1 stycznia 2020 r. - zgodnie z nowelą ustawy, którą przyjął Sejm w lipcu br. - prowadzenie ewidencji odpadów odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.

W projekcie noweli autorstwa posłów PiS podkreślono, że "zasadne jest dodanie przepisów regulujących sporządzane dokumentów ewidencji odpadów w trybie +awaryjnym+".

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, chodzi o "możliwości sporządzania, przez czas awarii systemu, dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej lub formie elektronicznej prowadzonej poza BDO".

Pomysłodawcy zaznaczają, że "przepisy te dotyczą awarii w systemie teleinformatycznym, co nie obejmuje awarii występującej po stronie użytkowników BDO".

O czasie trwania awarii systemu będzie informował administrator BDO.

W projekcie nowelizacji dodano obowiązek wprowadzenia informacji do BDO niezwłocznie po ustaniu awarii, nie później jednak niż w 30 dni od dnia jej usunięcia.

W uzasadnieniu autorzy projektu napisali: "Planuje się, że projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, przepisy te będą mogły być natomiast stosowane z mocą wsteczną od 1 stycznia 2020 r."