Gminy w przyszłym roku mają osiągnąć 50-proc. poziom recyklingu. Natomiast z rocznych sprawozdań z 16 największych miast wynika, że w tym tempie realny jest 2027 r. Czy resort środowiska bierze taki scenariusz pod uwagę?
Nie przewidujemy takiej opcji. Kolejne gminy wprowadzają system selektywnej zbiórki, więc to tempo będzie przyśpieszać. Jestem przekonany, że wymagane poziomy recyklingu uda nam się osiągnąć. Zgodnie z unijnym prawem w 2035 r. ma to być 65 proc.