statystyki

Opłatę za odpady można rozłożyć także na inne osoby wytwarzające śmieci

autor: Marcin Nagórek, Radca Prawny10.04.2019, 07:41; Aktualizacja: 10.04.2019, 09:51
Przepis mówi jedynie o właścicielach, co mogłoby sugerować, że osoby mające do nieruchomości inny tytuł niż własność nie mogą być obowiązane do ponoszenia tych opłat. Tak jednak nie jest.

Przepis mówi jedynie o właścicielach, co mogłoby sugerować, że osoby mające do nieruchomości inny tytuł niż własność nie mogą być obowiązane do ponoszenia tych opłat. Tak jednak nie jest.źródło: ShutterStock

W uchwale chcemy zawrzeć zapis, zgodnie z którym opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli zostać obciążeni nie tylko właściciele nieruchomości, lecz także inne osoby wytwarzające śmieci – np. osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu? Czy rada gminy, przygotowując taki dokument, będzie działała zgodnie z prawem?

Zgodnie z art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są one położone, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przepis mówi jedynie o właścicielach, co mogłoby sugerować, że osoby mające do nieruchomości inny tytuł niż własność nie mogą być obowiązane do ponoszenia tych opłat. Tak jednak nie jest.

Inne pojęcie właściciela

Świadczy o tym chociażby art. 2 ust. 2 pkt 4 wymienionej ustawy, z którego wynika, że ilekroć w ustawie jest mowa o właścicielach nieruchomości, rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Ustawodawca rozszerzył więc definicje właściciela, co już akcentowano w orzecznictwie sądowym (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 30 grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Lu 629/16). Zgodnie zaś z art. 140 kodeksu cywilnego w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może – z wyłączeniem innych osób – korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. W szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Można więc powiedzieć, że art. 2 ust. 2 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma status lex specialis wobec art. 140 kodeksu cywilnego. A to oznacza, że można obciążyć opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie tylko właściciela, ale również np. najemców.

Warto przytoczyć stanowisko wyrażone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 676/17. W orzeczeniu tym podkreślono, że celem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest obłożenie opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszystkich podmiotów, którzy odpady takie generują. Podmiotami zobowiązanymi do ponoszenia opłaty oraz do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są w pierwszej kolejności właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.


Pozostało 40% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie