statystyki

Opłatę za odpady można rozłożyć także na inne osoby wytwarzające śmieci

autor: Marcin Nagórek, Radca Prawny10.04.2019, 07:41; Aktualizacja: 10.04.2019, 09:51
Przepis mówi jedynie o właścicielach, co mogłoby sugerować, że osoby mające do nieruchomości inny tytuł niż własność nie mogą być obowiązane do ponoszenia tych opłat. Tak jednak nie jest.

Przepis mówi jedynie o właścicielach, co mogłoby sugerować, że osoby mające do nieruchomości inny tytuł niż własność nie mogą być obowiązane do ponoszenia tych opłat. Tak jednak nie jest.źródło: ShutterStock

W uchwale chcemy zawrzeć zapis, zgodnie z którym opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli zostać obciążeni nie tylko właściciele nieruchomości, lecz także inne osoby wytwarzające śmieci – np. osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu? Czy rada gminy, przygotowując taki dokument, będzie działała zgodnie z prawem?

Zgodnie z art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są one położone, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przepis mówi jedynie o właścicielach, co mogłoby sugerować, że osoby mające do nieruchomości inny tytuł niż własność nie mogą być obowiązane do ponoszenia tych opłat. Tak jednak nie jest.

Inne pojęcie właściciela

Świadczy o tym chociażby art. 2 ust. 2 pkt 4 wymienionej ustawy, z którego wynika, że ilekroć w ustawie jest mowa o właścicielach nieruchomości, rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Ustawodawca rozszerzył więc definicje właściciela, co już akcentowano w orzecznictwie sądowym (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 30 grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Lu 629/16). Zgodnie zaś z art. 140 kodeksu cywilnego w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może – z wyłączeniem innych osób – korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. W szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Można więc powiedzieć, że art. 2 ust. 2 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma status lex specialis wobec art. 140 kodeksu cywilnego. A to oznacza, że można obciążyć opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie tylko właściciela, ale również np. najemców.

Warto przytoczyć stanowisko wyrażone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 676/17. W orzeczeniu tym podkreślono, że celem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest obłożenie opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszystkich podmiotów, którzy odpady takie generują. Podmiotami zobowiązanymi do ponoszenia opłaty oraz do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są w pierwszej kolejności właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.


Pozostało jeszcze 40% treści

Czytaj wszystkie artykuły na gazetaprawna.pl oraz w e-wydaniu DGP
Zapłać 97,90 zł Kup abonamentna miesiąc
Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie