Jesteśmy gotowi do startu programu Czyste Powietrze, nabór ruszy we wrześniu, w drugiej połowie miesiąca, to ustalony termin – zapewniła w we wtorek wiceprezes NFOŚiGW Anna Król. Przez 12 lat programu na wymianę pieców i termomodernizację mają zostać wydane 103 mld zł.

„Nabór ruszy we wrześniu, myślę, że już niedługo w drugiej połowie września. To jest już termin ustalony (…) Jesteśmy przygotowani do naboru” – powiedziała na konferencji Król.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie wskazała jednak daty, od kiedy będzie można złożyć wniosek o dofinansowanie i pożyczkę. Jak się dowiedziała nieoficjalnie PAP, konkretną datę startu programu ma przedstawić we wtorek podczas wizyty w Opocznie premier Mateusz Morawiecki.

Król wyjaśniła, że wnioski w ramach programu Czyste Powietrze będą przyjmowały wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Dodała, że wymiana pieców i termomodernizacja będzie dotyczyła 3 mln budynków istniejących i do 1 mln domów nowobudowanych.

Program będzie realizowany przez 12 lat, z czego przez 10 lat będzie można składać wnioski. Budżet programu ma wynieść 103 mld zł, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł.

Do końca 2019 roku wysokość dofinansowania w programie wahać się będzie od 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Od 1 stycznia 2019 roku dofinansowanie wahać się będzie od 40 do 90 proc. Po nowym roku 30 proc. dotacja zmieni się w ulgę podatkową. Z informacji przekazanych przez resort środowiska wynika, że ulga wynosić będzie 23 proc. plus 7 proc. dotacja.

Fundusz wyjaśnił, że największa dotacja - do 90 proc. kosztów inwestycji przewidziana będzie przy 600 zł miesięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie. Takie wsparcie będzie mogło być uzupełnione pożyczką do 10 proc. wartości dotacji.

Kolejne progi to: dotacja do 80 proc. - 601-800 zł na osobę w rodzinie – pożyczka do 20 proc. wartości; dotacja do 70 proc. – 801- 1000 zł na osobę – pożyczka do 30 proc.; dotacja 60 proc. – 1001 – 1200 zł na osobę – pożyczka do 40 proc.; dotacja do 50 proc. – 1201-1400 dochód na osobę – pożyczka do 50 proc. wartości; dotacja do 40 proc. – dochód 1401-1600 na osobę – pożyczka do 60 proc.; dotacja do 30 proc. – dochód powyżej 1600 zł na osobę – pożyczka do 70 proc. wartości dotacji.

Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. Powyżej tej kwoty przewidziane są niskooprocentowane pożyczki z planowanym czasem ich spłaty do 15 lat. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia to 7 tys. zł.

Fundusz wyjaśnia, że przy składaniu wniosku o pomoc finansową należy posiadać rozliczony PIT za ub.r.; dokumenty potwierdzające prawo własności budynku; przeprowadzić audyt energetyczny, który jest także dofinansowywany. Wnioski będzie można złożyć w „tradycyjnej” papierowej formie, a także przez internet w WFOŚiGW.

W przypadku istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach programu będzie finansowana m.in. wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na: węzły cieplne, nowoczesne kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła. Dodatkowo zakres przedsięwzięcia może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Natomiast w nowo budowanych budynkach mieszkalnych dofinansowanie obejmie zakup i montaż: węzłów cieplnych, nowoczesnych kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła.

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, które mają prawo własności lub są współwłaścicielami budynku.

Z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza, w Polsce umiera 45-50 tys. osób rocznie. Za największe emisje zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu odpowiada sektor bytowo-komunalny oraz transport.