Wrocławska Prokuratura Regionalna skierowała do NSA skargę kasacyjną do wyroku WSA w Warszawie ws. zanieczyszczenia powietrza w Głogowie arsenem. Prokurator nie zgodził się, że oddziaływanie nowych instalacji Huty Miedzi Głogów nie powinno pogorszyć stanu środowiska i zagrażać zdrowiu ludzi.

Prokurator wskazał m.in., że od kilku lat Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska odnotowuje przekroczenie dopuszczalnych poziomów substancji szkodliwych dla zdrowia w postaci arsenu. Jak podano, w 2017 r. poziom arsenu w powietrzu został przekroczony o 504 proc., co „jest niepodważalnym dowodem, że standard jakości środowiska faktycznie nie jest dochowany”.

Chodzi o wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z marca 2018 r., który oddalał skargę stowarzyszenia Samoobrona Ekologiczna Rolników „Pronatura” na decyzję Ministra Środowiska z 2017 r. W decyzji tej minister podtrzymał decyzję marszałka dolnośląskiego, który zmienił pozwolenie dla KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie funkcjonowania Huty Miedzi Głogów.

Jak podała we wtorek w komunikacje Prokuratura Regionalna we Wrocławiu, prokurator nie zgodził się z przyjętym przez sąd administracyjny stanowiskiem, że oddziaływanie nowych instalacji Huty Miedzi Głogów - pieca prażalniczego, węzła rezerwowych agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania - nie powinno powodować pogorszenia stanu środowiska w znacznym stopniu lub zagrażać życiu i zdrowiu ludzi.

W skardze prokurator „wskazał m.in. na nieuzasadnione przyjęcie przez sąd, że eksploatacja nowych instalacji i urządzeń objętych zintegrowanym zezwoleniem nie powoduje przekroczenia standardów emisyjnych, jak również pogorszenia stanu środowiska oraz zagrożenia dla ludzi, podczas gdy od kilku lat Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska odnotowuje przekroczenie dopuszczalnych poziomów substancji szkodliwych dla zdrowia w postaci arsenu” – napisano w komunikacie.

Zdaniem prokuratury interes społeczny wymaga, by w postępowaniu administracyjnym zostały wyjaśnione wszelkie budzące wątpliwości kwestie. „Istotne jest, by warunki funkcjonowania nowych instalacji huty dostosowane zostały do wymagań środowiskowych” – wskazano.

Złożoną skargą kasacyjną prokurator domaga się uchylenia zaskarżonego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z marca 2018 r. i przekazania sądowi sprawy do ponownego rozpoznania.

Już w kwietniu KGHM poinformował, że w ciągu najbliższych czterech lat chce zrealizować 26 projektów inwestycyjnych w zakresie unieszkodliwiania arsenu. Jednym z pierwszych takich projektów ma być wdrożenie nowoczesnej technologii unieszkodliwiania arsenu w procesie technologicznym Huty Miedzi Głogów.