Nadchodzą trudne czasy dla starostw i dla średnich kotłowni, często ogrzewających osiedla mieszkaniowe. To wszystko za sprawą wchodzącej 27 listopada w życie nowelizacji prawa ochrony środowiska.

Kolejne unijne przepisy wprowadzone do ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska być może w przyszłości ograniczą nieco smog, ale na pewno utrudnią życie zarówno prowadzącym osiedlowe kotłownie, czyli tzw. średnie obiekty energetycznego spalania, jak i starostwom. Zmiany okazały się konieczne ze względu na obowiązek wdrożenia unijnej dyrektywy 2015/2193 z 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. Chodzi generalnie o takie obiekty, których tzw. nominalna moc cieplna jest równa lub większa niż 1 MW i mniejsza niż 50 MW.

Obowiązkowa rejestracja