Bubel zamiast przejrzystej rekrutacji na studia – tak uczelnie oceniają przepisy umożliwiające im uwzględnianie przy naborze wyników matur w skali centylowej.
Szkoły wyższe, rekrutując kandydatów na studia, tworzą listy rankingowe w oparciu o procent zdobytych przez nich punktów z poszczególnych przedmiotów. Nie chcą natomiast uwzględniać wyniku, który widnieje na skali centylowej. To nie podoba się maturzystom – pierwsi z nich właśnie zaskarżyli decyzje uczelni do sądów. O interwencję poprosili też rząd. Ten przygląda się sprawie.
Bezużyteczne dane