Studenci mogą korzystać z ulg na przejazdy zarówno komunikacją miejską, jak i dalekobieżną. Jednak wysokość przyznawanych zniżek różni się, ponieważ regulują je inne przepisy. I tak żak, który będzie jeździł autobusami, tramwajami, trolejbusami lub metrem (komunikacja miejska) ma prawo do 50 proc. ulgi na korzystanie z takiego taboru.
Dziennik Gazeta Prawna
Na przykład w Warszawie za 30-dniowy bilet zapłaci 55 zł zamiast 110 zł. Natomiast studentom podróżującym pociągami lub PKS-ami przysługuje prawo do 51 proc. ulgi przy połączeniach osobowych, pospiesznych i ekspresowych na podstawie biletów jednorazowych lub imiennych miesięcznych. Tu obowiązuje jednak limit wieku – z uprawnienia można korzystać tylko do 26 r.ż. Prawo do ulg przysługuje również w czasie wakacji.
Podczas kontroli biletów trzeba okazać ważną legitymację studencką. Brak pieczątki może skutkować otrzymaniem mandatu za jazdę na podstawie biletu bez dokumentu poświadczającego prawo do zniżki. Kary będzie można uniknąć tylko po przedstawieniu ważnego dokumentu albo zaświadczenia z uczelni. Osobom, które kończą studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), prawo do korzystania z tańszych połączeń przysługuje do 31 października roku, w którym ukończyły kształcenie.
Tańsze podróże to niejedyna korzyść wynikająca z posiadania legitymacji studenckiej. Na jej podstawie można też otrzymać zniżkę do kina, muzeum, w restauracji lub w księgarni. Co ważne, z uprawnień, które daje status studenta, można też korzystać w czasie urlopów dziekańskich.
Podstawa prawna
Art. 188 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.). Art. 4 ust. 4a, 6a, art. 5 ust. 1a ustawy z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1138 ze zm.).