Minister edukacji Anna Zalewska prezentuje długo oczekiwany projekt zmian w systemie oświaty.
Przewiduje on m.in. zamianę sześcioklasowej podstawówki w ośmioklasową, wydłużenie o rok liceum i technikum oraz zamianę szkół zawodowych w branżowe. Oto niektóre z konsekwencji wprowadzanych zmian.
Różne opcje na wrzesień 2017