statystyki

Bezpieczeństwo dzieci w szkole: Kto i w jakim zakresie za nie odpowiada

autor: Artur Radwan09.09.2016, 07:00
Do zapewnienia nadzoru nad bezpieczeństwem zobowiązany jest przede wszystkim dyrektor.

Do zapewnienia nadzoru nad bezpieczeństwem zobowiązany jest przede wszystkim dyrektor.źródło: ShutterStock

Młody człowiek spędza w szkole znaczną część życia. To przede wszystkim od dyrekcji i nauczycieli, ale też od uczniów i rodziców zależy, czy dobrze będzie się w niej czuł.

Czy dyrektor szkoły musi dbać o bhp

W szkole jest barierka przy schodach, która w dwóch miejscach nie została przymocowana. Czy dyrektor ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo na terenie placówki?

TAK

Do zapewnienia nadzoru nad bezpieczeństwem zobowiązany jest przede wszystkim dyrektor. Nadzór ten dotyczy całokształtu działalności kierowanej placówki, organizacji pracy nauczycieli i pracowników samorządowych. To właśnie dyrektor ponosi odpowiedzialność za skutki wszelkich zdarzeń wynikających z braku należytego zabezpieczenia, uchybień stanu technicznego budynków i budowli lub otoczenia obiektów. Musi więc zadbać, aby odpowiednie warunki panowały w szkole, na boisku i w hali sportowej.

Podstawa prawna

Art. 5 ust. 7 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).

Czy uczeń odpowie za znieważenie nauczyciela

Mój syn jest bardzo impulsywny. Pewnego dnia nauczyciel od matematyki bardzo go zdenerwował. W efekcie syn rzucił się na niego z pięściami. Czy może mieć sprawę w sądzie?

TAK

Każdy uczeń musi zdawać sobie sprawę, że nauczyciel podczas pełnienia obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w kodeksie karnym. Zgodnie z nim kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby, która mu pomaga podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli jednak uczeń wykaże przed sądem, że nauczyciel go poniżał przed klasą, można zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Podobne kary przewidziane są w razie czynnej napaści, stosowania groźby lub przemocy, a także znieważenia. Taka sama kara może również spotkać rodzica, który dopuści się jednego z powyższych czynów wobec nauczyciela np. podczas wywiadówki.

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 2 pkt 4 i pkt 6, art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.).

Art. 222, art. 223, art. 224, art. 226 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137).

Czy bez konsekwencji można nie uczęszczać na WF

Uczeń złamał nogę i nie będzie mógł brać udziału w zajęciach z wychowania fizycznego. Jego rodzice obawiają się, że nie otrzyma promocji do kolejnej klasy, jeśli z powodu długiej nieobecności będzie miał niezaliczony przedmiot. Czy na podstawie zaświadczenia od lekarza dyrektor może zwolnić go z tych zajęć?

TAK

Szef szkoły może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego, komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej. Dokonuje tego na podstawie opinii lekarskiej o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach. Jest ona wystawiana na określony czas. Jeśli dyrektor wyda decyzję odmowną, uczniowi lub opiekunowi przysługuje odwołanie od niej do kuratorium. Wnosi się je za pośrednictwem dyrektora szkoły w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji. Najczęściej jednak opinia lekarza jest uwzględniana. Jeśli okres zwolnienia ucznia uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny nauczyciel wpisuje, że uczeń jest zwolniony.

Podstawa prawna


Pozostało 65% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane